Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 16.006,- 1 20.716,- 1 25.420,- 1 30.130,- 1 34.836,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 12.479,- 6 15.748,- 6 19.013,- 6 21.495,- 6 23.979,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 13.268,- 6 16.795,- 6 20.320,- 6 23.065,- 6 25.808,- 6
90g Offsettpapper 12.688,- 6 16.019,- 6 19.356,- 6 21.907,- 6 24.458,- 6
130g Inkjet Silk 15.788,- 6 20.155,- 6 24.525,- 6 28.109,- 6 31.696,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover